Laikā, kad visur valda steiga un satraukums, cilvēki meklē mājīgākus nostūrīšus un sirds siltumu personīgā attieksmē pret katru klientu. Tieši to piedāvā Vecmīlgrāvī patvērusies ģimenes frizētava, kuras saknes stiepjas gadu desmitiem tālā pagātnē.

Mūsu frizētavas vēsture meklējama jau 1970-ajos gados. Padomju laikā Vecmīlgrāvī bija divas frizētavas, no kurām viena atradās viesnīcā “Atlantija” un darbojās kā klasiski vīriešu zāle. Protams, viesnīcas un arī frizētavas klienti tolaik bija lielākoties ar jūras gaitām saistīti – kuģu kapteiņi, traļmeistari, ostu priekšnieki, kā arī vienkārši matroži un motoristi no dažādām savienības valstīm.

Frizētavas vadītāja bija Antoņina Sloģe, ar kuru kopā tajā strādāja vēl vismaz 8 frizieri, tajā skaitā leģendārais frizieris un bārddzinis Maks Balons.

Tagad esam ģimenes frizētava – gan klientu, gan arī meistaru ziņā: tās galvgalī stājies Aigars Sloģis, kurš turpina ģimenes aroda tradīcijas jau otrajā paaudzē. Arī viņa māte Antoņina joprojām strādā frizētavā, un meistaru pulku tāpat papildinājusi Aigara sieva Inna Sloģe.